tulipaner og hus
Tulipaner i full blomst ved Musikkpaviljongen.
Bilde: Tanita Gulbrandsen

Den grønne akse

Bymiljøetaten har laget et eget oppslagsverk om parkene og byrommene som ligger i området kjent som Den grønne akse i Bergen sentrum.

Hva er egentlig den grønne akse?

Den grønne akse er samlebetegnelsen på parkene og byrommene som strekker seg fra Den Nationale Scene til Hovedbiblioteket. Noen kaller det også kulturaksen. Her finner vi Bergens eldste park, historiske monumenter, fargerike sommerblomster, fredelige, grønne pletter og et yrende folkeliv. I tillegg kryr det av busser og bybaner i dette området, for ikke å glemme kulturinstitusjoner, handel, spisesteder og andre arbeidsplasser. 

trær
Byparken med kirsebærtre i full blomst
Bilde: Tanita Guldbrandsen

Hvorfor trenger vi et eget oppslagsverk om Den grønne akse?

Den grønne akse blir mye brukt, og slitasjen er stor, noe som er lett å se på benkene og bygulvet ved Ole Bull-fontenen på Nedre Ole Bulls plass. Det trengs stadig utbedringer og oppgraderinger som er mer omfattende enn vanlig vedlikehold. Bymiljøetaten vil være sikre på at tiltakene ikke svekker de mange gode kvalitetene som finnes i Den grønne akse. Derfor må vi vite mest mulig om området, slik at vi kan ta gode avgjørelser når vi gjør tiltak. Målet er å bevare og styrke myke verdier som trivsel, natur, kulturmiljø og allmenn tilgjengelighet i Bergens grønne hjerte.

I kommuneplanens arealdel (2018) står det: 

  • Bygningene og parkanleggene har et kulturmiljø av høy verdi. 
  • Byrom og byromsveggene, må bevares, alle tiltak må vurderes opp mot dette
  • Plasser og parker bør ikke bebygges.

Likevel hender det at både plasser og parker bebygges i Den grønne akse, og de siste årene er det bygget blant annet:

  • Bysykkelparkering
  • Kollektivholdeplasser
  • Kunstinstallasjoner

Det er mange små tiltak med gode intensjoner, men hvis de ikke sees i sammenheng, kan summen av dem føre til uforutsette og uønskede konsekvenser, som for eksempel nedbygging av våre mest populære parker og byrom. Dette  er bakgrunnen for  prosjektprogrammet Den grønne akse.

Oppslagsverket er delt inn i tre temaer, som kan lastes ned her: