Kulturminnegrunnlag Byfjellene Sør - Smøråsfjellet, Stendafjellet og Fanafjellet 2006

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren.

Kulturminnegrunnlaget ble laget i forbindelse med utabeiding av forvaltningsplan for Byfjellene Sør. Rapporten ser generelt på hovedstrukturene i et område, og fokuserer i mindre grad på enkeltobjekter.

Les kulturminnegrunnlag for forvaltningsplan: