Gå tilbake til:
Du er her:

Slik er vi organisert

Renere havn Bergen - et samarbeidsprosjekt.

Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Miljødirektoratet for å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn og skape et renere miljø i Bergen havn.

Bergen kommune har hatt ansvar for prosjektet siden 2008.

Prosjektgruppen ledes av Bergen kommune ved Byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling ved Bymiljøetaten og har også representanter fra Bergen Havn og Statsforvalteren.

COWI AS er engasjert som prosjektkoordinator.

Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som for eksempel Vestland fylkeskmmune, Bergen Havn, Bergen Sjøfartsmuseum, Forsvarsbygg, Mattilsynet,Havforskningsinstituttet mfl.