Slik er Renere havn Bergen organisert

Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt, hvor målet er en ren ny sjøbunn i Byfjordens indre del.

Prosjektet utføres i regi av Bymiljøetaten i Bergen kommune, med støtte fra Miljødirektoratet. 

Miljøfaglig rådgiver: COWI AS 

Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som:

  • Bergen Vann
  • Statsforvalteren i Vestland
  • Vestland fylkeskommune
  • Bergen Havn AS
  • Bergens Sjøfartsmuseum
  • Forsvarsbygg
  • UiB
  • NORCE
  • Havforskningsinstituttet 
  • Akvariet i Bergen

Bergen kommune har hatt ansvar for prosjektet siden 2008.