Gå tilbake til:
Du er her:
Har gjennomført testprosjekt bilde
Kirkebukten
Bilde: COWI

Har gjennomført testprosjekt

For å teste ulike metoder for opprydning er det gjennomført et prosjekt i Kirkebukten på Laksevåg. Mudring og tildekking av forurensede sjøbunnmasser i Kirkebukten ble utført våren 2011.

Formålet med prosjektet var å bedre miljøtilstanden lokalt og skaffe erfaringer med metoder som kan være relevante for Vågen.

Har etablert overvåkingsprogram
Det er etablert et overvåkingsprogram for å fange opp effekten og vurdere egnetheten til metodene som er brukt.

Overvåkingsprogrammet har vist at tiltakene i Kirkebukten har hatt god effekt så langt. Samtidig kan det synes som at området tilføres ny forurensning fra land. Som strakstiltak tømmes derfor sandfangskummenene hyppigere. 

I tråd med Plan for miljøovervåking i Kirkebukten ble det tatt prøver i Kirkebukten i 2015. Som del av langtidsovervåkingen tas nye prøver høsten 2019.

Les mer om tilførsel av miljøgifter fra land

Miljøtiltak på Damsgård
Kommunen har gjort store investeringer i omlegging av avløpssystemene og kloakkrenseanlegg. Ved å fornye og separere ledningsnettet for avløp reduseres utslipp av kloakk til Puddefjorden.

Styrende dokumenter