Har kartlagt kulturminner i Vågen bilde
Marinbiolog Arild Marøy Hansen fra Bergens Sjøfartsmuseum demonstrerer alkoholens historie på Bryggen
Bilde: Anne Kringstad

Har kartlagt kulturminner i Vågen

Som del av middelalderbyen Bergen er sjøbunnen i Vågen fredet. Bergens Sjøfartsmuseum har kartlagt kulturminnene i Vågen. Gjennomføring av tiltak i Vågen krever dispensasjon fra Kulturminneloven.

Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte en marinarkeologisk forundersøkelse i Vågen i 2009 og 2010, se Rapport Marinarkeologisk forundersøkelse i Vågen, Bergen 2009-2010.

Forundersøkelsen er senere fulgt opp ved at Bergens Sjøfartsmuseum har overvåket området og belyst hvordan gjenstander i indre del av Vågen forflyttes og eroderes,
Les rapporten Marinarkeologisk overvåking i Vågen. Andre fase: Oppfølgende undersøkelser november 2012.

Metoder og funn


Bergen Sjøfartsmuseum kartla sjøbunnen ved å kombinere forskjellige metoder som belyser forskjellige aspekter ved bunnforholdene, blant annet ble det utført akustiske undersøkelser . Flere områder med ”ikke-geologiske” funn ble påvist nede i bunnmassene. Sjøbunnen ble også filmet. En rekke eldre gjenstander, som krittpiper og keramikk ble observert på sjøbunnen. Det er også funnet vrakrester.