Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Starter fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden

Kommunen overvåker jevnlig at dekket av rene steinmasser som ble lagt på bunnen av Puddejorden i 2018 er intakt, om det har kommet ny forurensning til, og status for bunnfauna og artsmangfold.

Rapport fra kartlegging av skrot i Store Lungegårdsvann er klar

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er filmet og kartlagt med en undervannsdrone for å få oversikt over hva som ligger på bunnen, og hva som må ryddes opp fra bunnen før ny, ren sjøbunn kan etableres.

Vil starte skrotrydding og legge ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann

Byrådet anbefaler å gjennomføre ryddingen av ca. 175 tonn skrot fra den forurensede sjøbunnen i Store Lungegårdsvann i 2022 og utlegging av ren, ny sjøbunn i 2023.

Har utbedret strandsonen i Kirkebukten

Nå er det ikke lenger løse mattekanter som møter deg i strandkanten, men rene masser, pukk lagt i sjø sikret med steinblokker for å hindre erosjon , og runde elvestein i strandkanten og vassesonen.

Finkjemmer Store Lungegårdsvann med ny, avansert metode

Noe som ligner en automatrifle er blant gjenstandene som er avdekket på sjøbunnen.

Tester om behovsprøvd tømming av gatesluk gir mindre forurensning til sjø

Tusenvis av gatesluk i Bergens gater fungerer nærmest som små minirenseanlegg . Nå tester kommunen hvordan behovsprøvd tømming av sluk kan redusere forurensning fra land til sjø.

Fortsatt rent i sjøbunnen i Puddefjorden

Undersøkelser viser at den nye, rene sjøbunnen som ble lagt i Puddefjorden i 2018 fortsatt er ren, men at det i ettertid har kommet til noe ny forurensning på toppen av det rene tildekkingslaget.

Skal du fornye husfasaden eller fjerne gammel maling?

Omlag halvparten av bygningene i Bergen fra før 1980 har PCB-holdig maling. Også nyere fasademaling kan inneholde miljøgifter. Slik unngår du å spre helse- og miljøfarlige stoffer til sjø og jord.

Briste eller bære i Store Lungegårdsvann

Vil den bløte sjøbunnen i Store Lungegårdsvann tåle å bli tildekket av steinmasser fra Ulrikstunellen? Det sjekker Renere havn prosjektet ut nå.

Får hummeren flere kamerater?

Bergen kommune ønsker å vite mer om hva som skjer med livet i Byfjorden etter at den har fått ny sjøbunn.