Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Skal vaske skrotet fra Store Lungegårdsvann

I september etablerer prosjektet Renere Havn Bergen riggområde med brakker, containere, vaskeanlegg og annet utstyr på Draugen, for å gjøre klart for skrotet som skal tas opp fra Store Lungegårdsvann.

Starter fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden

Kommunen overvåker jevnlig at dekket av rene steinmasser som ble lagt på bunnen av Puddejorden i 2018 er intakt, om det har kommet ny forurensning til, og status for bunnfauna og artsmangfold.

Rapport fra kartlegging av skrot i Store Lungegårdsvann er klar

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er filmet og kartlagt med en undervannsdrone for å få oversikt over hva som ligger på bunnen, og hva som må ryddes opp fra bunnen før ny, ren sjøbunn kan etableres.

Vil starte skrotrydding og legge ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann

Byrådet anbefaler å gjennomføre ryddingen av ca. 175 tonn skrot fra den forurensede sjøbunnen i Store Lungegårdsvann i 2022 og utlegging av ren, ny sjøbunn i 2023.

Har utbedret strandsonen i Kirkebukten

Nå er det ikke lenger løse mattekanter som møter deg i strandkanten, men rene masser, pukk lagt i sjø sikret med steinblokker for å hindre erosjon , og runde elvestein i strandkanten og vassesonen.

Finkjemmer Store Lungegårdsvann med ny, avansert metode

Noe som ligner en automatrifle er blant gjenstandene som er avdekket på sjøbunnen.

Skal du fornye husfasaden eller fjerne gammel maling?

Omlag halvparten av bygningene i Bergen fra før 1980 har PCB-holdig maling. Også nyere fasademaling kan inneholde miljøgifter. Slik unngår du å spre helse- og miljøfarlige stoffer til sjø og jord.

Briste eller bære i Store Lungegårdsvann

Vil den bløte sjøbunnen i Store Lungegårdsvann tåle å bli tildekket av steinmasser fra Ulrikstunellen? Det sjekker Renere havn prosjektet ut nå.

Får hummeren flere kamerater?

Bergen kommune ønsker å vite mer om hva som skjer med livet i Byfjorden etter at den har fått ny sjøbunn.

Har kartlagt kilder til forurensning fra land til Store Lungegårdsvann

Prosjekt Renere havn Bergen har kartlagt kilder til forurensning fra land til Store Lungegårdsvann.