Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Henter store mengder blåskjell og boss fra Store Lungegårdsvann

Denne uken startet arbeidet med å fjerne forurensede masser fra sjøbunnen under Gamle Nygårdsbro.

Skrotryddingen i Store Lungegårdsvann er i gang

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er forurenset og skal ryddes og deretter tildekkes med rene sandmasser. Arbeidet med å ta opp skrot pågår nå.

Sjekker hva som skjuler seg på bunnen av Vågen

Den innerste delen av Vågen ble kartlagt i november.

Inviterer til informasjonsmøte om skrotrydding i Store Lungegårdsvann

Bymiljjøetaten inviterer naboer og berørte til informasjonsmøte om skrotrydding i Store Lungegårdsvann 10.oktober.

Skal vaske skrotet fra Store Lungegårdsvann på Draugen

I september etablerer prosjektet Renere Havn Bergen riggområde med brakker, containere, vaskeanlegg og annet utstyr på Draugen, for å gjøre klart for skrotet som skal tas opp fra Store Lungegårdsvann.

Starter fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden

Kommunen overvåker jevnlig at dekket av rene steinmasser som ble lagt på bunnen av Puddejorden i 2018 er intakt, om det har kommet ny forurensning til, og status for bunnfauna og artsmangfold.

Rapport fra kartlegging av skrot i Store Lungegårdsvann er klar

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er filmet og kartlagt med en undervannsdrone for å få oversikt over hva som ligger på bunnen, og hva som må ryddes opp fra bunnen før ny, ren sjøbunn kan etableres.

Vil starte skrotrydding og legge ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann

Byrådet anbefaler å gjennomføre ryddingen av ca. 175 tonn skrot fra den forurensede sjøbunnen i Store Lungegårdsvann i 2022 og utlegging av ren, ny sjøbunn i 2023.

Har utbedret strandsonen i Kirkebukten

Nå er det ikke lenger løse mattekanter som møter deg i strandkanten, men rene masser, pukk lagt i sjø sikret med steinblokker for å hindre erosjon , og runde elvestein i strandkanten og vassesonen.

Finkjemmer Store Lungegårdsvann med ny, avansert metode

Noe som ligner en automatrifle er blant gjenstandene som er avdekket på sjøbunnen.