RSS

Siste nytt

Skal til bunns i Vågen

Denne uken sjekker dykkere tilstanden i regi av prosjektet Renere Havn Bergen.

Slik er Puddefjorden etter fire år med ny sjøbunn

Resultatene fra fireårskontrollen er klare, og viser at miljøtilstanden i Puddefjorden stort sett er god.

40 tonn skrot løftet fra Store Lungegårdsvann

Her fjernes en av de største gjenstandene fra sjøbunnen – en 36 fots "partybåt".

– Litt sjokkert over hvor mye skrot som finnes

Elever fra Haukeland skole er blant dem som er nysgjerrige på hva som nå hentes opp fra Store Lungegårdsvann.

Henter store mengder blåskjell og boss fra Store Lungegårdsvann

Denne uken startet arbeidet med å fjerne forurensede masser fra sjøbunnen under Gamle Nygårdsbro.

Skrotryddingen i Store Lungegårdsvann er i gang

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er forurenset og skal ryddes og deretter tildekkes med rene sandmasser. Arbeidet med å ta opp skrot pågår nå.

Sjekker hva som skjuler seg på bunnen av Vågen

Den innerste delen av Vågen ble kartlagt i november.

Inviterer til informasjonsmøte om skrotrydding i Store Lungegårdsvann

Bymiljjøetaten inviterer naboer og berørte til informasjonsmøte om skrotrydding i Store Lungegårdsvann 10.oktober.

Skal vaske skrotet fra Store Lungegårdsvann på Draugen

I september etablerer prosjektet Renere Havn Bergen riggområde med brakker, containere, vaskeanlegg og annet utstyr på Draugen, for å gjøre klart for skrotet som skal tas opp fra Store Lungegårdsvann.

Starter fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden

Kommunen overvåker jevnlig at dekket av rene steinmasser som ble lagt på bunnen av Puddejorden i 2018 er intakt, om det har kommet ny forurensning til, og status for bunnfauna og artsmangfold.