Søknadsrutiner for tilbud fra BKL

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø har tilbud til både enkeltelever og systemrettet mot skoler. Her finner du informasjon om søknadsrutiner for de ulike tilbudene.