Alternativ arena

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø/BKL har flere alternative opplæringstilbud tilknyttet senteret.

  • Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø/BKL har flere alternative opplæringstilbud tilknyttet senteret. En rekke 1 dag tilbud hvor elever i Bergensskolen kan søke om en alternativ skoledag som supplement til hjemmeskole. Søknadsfrist er 1. februar:
  • Posidriv i Tellevik - for barnetrinn 5.-7. tr.
  • Mellomtrinnet Alvøen - for barnetrinn 5.-7. tr.
  • Arbeidstrening - Alvøen - for ungdomstrinn
  • Sandviken Maritime Arena - for ungdomstrinn

Klikk her for mer informasjon og søknadsrutiner.

Tjenestetilbud