Årstadgeilen 25

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) ble etablert i 2012, og består av Alrekstad skole, Utadrettet Tjeneste og Alternative Arena.

Bergen bystyre behandlet sak om bærekraftig skolestruktur i Bergens 2011-2024.  Det ble her fattet vedtak der byrådet fikk fullmakt til å etablere "et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker." Målsetningen med senteret er å  øke nærskolens kompetanse i samspillsvansker, relasjons- og klasseledelse.