MOTPOL - Motivasjonsprosjekt for læring ved langt skolefravær

Motpol er drevet av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avdeling Utadrettet Tjeneste. Tilbudet omfatter 1-2 halve dager for elever på ungdomstrinnet. Søknad om bistand/plass via Utadrettet.

Tilbud/Bemanning
Motpol drives av tre spesialpedagoger ved BKL, avdeling Utadrettet Tjeneste ved skolefraværssteamet. 
 
Målsetting

  • Hovedmål:
    Motivere elevene til å komme i posisjon til læring i en sosial kontekst med henblikk på delvis eller full tilbakeføring til hjemmeskolen eller annen skole.
  • Delmål:
    Elevene skal mestre en forpliktende undervisningssituasjon over tid sammen med jevnaldrende.

Elever
Dette er et gruppetilbud til som sliter med angst eller av andre grunner har høyt skolefravær, ofte definert som skolevegring. Dette kan være også elever som som skulker skolen eller boikotter undervisningen.

Faglig plattform
Elevene skal stille opp over tid og holde avtaler.

Koselig lunsj og samtaler er en god start på dagen.

Å treffe andre som ikke trives på skolen kan være positivt.

Involvering. For noen er det et stort skritt å skulle komme til Motpol og de kan da hentes hjemme. E-post, SMS kontakt, FORELDRE samarbeid!

Faglige utfordringer økes etter hvert og mestring av fagene matematikk, norsk og engelsk blir vektlagt gjennom hele perioden. Motpol driver også med ekskursjoner og prosjekter. Vi har skriveverksted med forfatter, besøk av helsesøster og benytter oss av tilbud i sentrum som museer, akvariet, vitensenteret og byvandring.

Organisering
Eks på daglige rutiner torsdager:

  • kl. 11.00 Oppmøte: Lage lunsj, spise, sosialt samvær.
  • kl. 11.30 Rydde lunsjbord. Gjennomgang nyheter/ aviser.
  • kl. 11.45 Gjennomgang av plan for dagen. Teoretisk undervisning
  • kl. 13.45 Praktisk arbeid (K&H / spill eller samtaler)

Samarbeid med skole
Nært tverretatlig samarbeid og samarbeid med kontaktlærer, skolens administrasjon og foresatte er en forutsetning både for at eleven kan komme tilbake på skolen og for at Motpol skal fungere optimalt.

Karakterer og fraværslister samordnes.

Forberedelse til tentamen, eksamen og prosjekt.

Relasjon, IOP, detaljerte planer (ofte redusert timeplan), trappetrinn, personer (hvem møter eleven), oversikt og forutsigbarhet.

Inkluderende miljø i klassen.

Skolen utarbeider en IOP for eleven hvor Motpol inngår som et av tiltakene.

PPT må skrive en sakkyndig vurdering om behovet for et alternativt spesialpedagogisk tilbud. Rektor, foresatte og elev underskriver en avtale med BKL.

Historikk
Motpol startet våren 2001 som et tilbud til elever som hadde behov for hjelp til å klare å møte på skolen. Fra våren 2002 har vi hatt lokaler hos Bergen voksenopplæring i sentrum. Der har vi klasserom og pedagogisk materiale tilgjengelig.

MOTPOL - Motivasjonsprosjekt for læring ved langt skolefravær bilde
 
null

 

Vedlegg