Gå tilbake til:
Du er her:

Om tjenesten - Søknadsskjema

Utadrettet Tjeneste ved kompetansesenteret/BKL skal bistå skoler i Bergen kommune med kompetanseutvikling og veiledning rettet mot enkelt elever og læringsmiljøet i klassen/på trinnet/skolen.

I målsettingen nedfelt i byrådssak 1091/12 skal utadrettet tjeneste bidra til å øke kompetanseutvikling hos nærskolen i forhold til samspillsvansker, utvikling av relasjoner og klasseledelse. Dette skal gjøres gjennom system- og forebyggende arbeid, gjennom "skreddersøm" til den enkelte elev/skole som vi samarbeider med - der faglig utvikling knytter teori og praksis sammen.

SØKNADSSKJEMA
Du kommer inn på de nye søknadskjemaene via Min ID og f.eks. ved å bruke BankID på Mobil. Når ledelsen har fyllt ut skjemaet, tas det en utskrift som foresatte leser gjennom og samtykker til, før det blir sendt. Eleven skal også være kjent med søknaden, jfr. Barnekonvensjonens artikke 12 om retten til å gi uttrykk for sin mening. Elever over 15 år skal samtykke til søknaden.

Søknadskjema bistand elev

Søknad bistand om klassemiljø