Om Utadrettet avdeling

Utadrettet Avdeling består av Utadrettet tjeneste og Team Skyfritt, og jobber ut mot skolene på system- eller individnivå.

Utadrettet tjeneste skal bistå kommunale og private skoler i Bergen kommune med kompetanseutvikling og veiledning rettet mot enkeltelever og læringsmiljøet i klassen/på trinnet/skolen, innenfor feltet samspillsvansker. Utadrettet tjeneste jobber med problematikk som for eksempel skolefravær og reguleringsvansker – med vekt på relasjoner og klasseledelse. 

Team Skyfritt bistår kommunale skoler i kommunen med kompetanseutvikling og veiledning knyttet til trygt og godt skolemiljø (9a).

Søknadsskjema for bistand fra Utadrettet avdeling finner du her.