Bergen kulturskole

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted som fremmer glede og utfoldelse og et vidt spekter av kreative og kunstneriske opplevelser.

Bergen kulturskole
Bilde: Bergen kulturskole

Bergen kulturskole er en stor avdeling i Kulturetaten med cirka 130 ansatte og ukentlig undervisningstilbud til nærmere 4000 barn og unge  i grunnskolen og videregående skole. Bergen kulturskole holder til i Strømgaten 19, men undervisning foregår også på skoler og i kulturhus i ulike bydeler.  Kulturskolen tilbyr undervisning på følgende fagområder:

MUSIKK :  Kulturskolen gir opplæring på strykeinstrumenter, gitar, harpe, messing -og treblåsinstrumenter, slagverk, piano, orgel  og keyboard, sang, band, musikkteknologi mm. Fordypningsprogram i klassisk og rytmisk musikk.  

DANS: Kulturskolen tilbyr undervisning i hip hop, klassisk ballett, jazzdans og moderne/samtidsdans. Fordypningsprogram innen klassisk ballett, moderne dans og jazzdans.

TEATER: Teaterundervisning for barn og unge fra 1. klasse og opp til 20 år. Både gruppe- og individuell undervisning. Fordypningsprogram.  

VISUELLE KUNSTFAG: Fag som tar øyet som utgangspunkt for læring.  Uttrykkes gjennom tegning, maling, grafikk, skulptur, keramikk, animasjon eller dokumentarfilm. Billedkunst fordypning.

BERGEN MUSIKKTERAPISENTER: Undervisning til enkeltelever og tjenester til institusjoner og ulike aktører som barnehager, skoler, dagsenter og bofellesskap.

Kulturskolen gir også  subsidierte dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og organisasjoner (kor, korps og orkestre med mer) for barn og ungdom.

Skoler/SFO, barnehager og andre institusjoner kan søke kulturskolen om undervisningstjenester samt rådgivning og bistand i kunstfaglige prosjekter. Kulturkarusell og musikkterapi er blant disse tilbudene.

I 2018 var kulturskolen 40 år. Se vår flotte jubileumsbok.

I Kulturskoleplanen 2018-2022 framgår 10 av skolens viktigste satsingsområder.