Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtekter for Garnes SFO

Bergen kommune har fått nye vedtekter for SFO.

Klikk på lenke for å lese meir om dette:

https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-19-159/filer

Vedlagt finn de dei lokale vedtektene for Garnes SFO. Vedtektene skal behandlast i SU hausten 2021.