Nabomøte om reguleringsplan for Bjørnarhallen

Etat for utbygging inviterer naboar og andre interesserte til eit ope informasjonsmøte tysdag 19. mars 2024 kl. 18.00-19.30 om planforslaget for Bjørnarhallen.

I lenka finn de utfyllande informasjon om nabomøtet: 

Bergen kommune - Nabomøte om reguleringsplan for Bjørnarhallen