Innskriving til 1. trinn

Etter at barnet har mottatt vedtak om skoleplass på 1. trinn på en kommunal skole ønsker vi at foreldre melder inn relevante opplysninger om sitt barn til skolen.

For at opplysningene skal behandles på en sikker og trygg måte ber vi dere om å benytte skjemaet som ligger nederst.

Hvis dere ikke har norsk personnummer (11-siffer), eller er bosatt utenfor Bergen kommune, kan dere ikke logge dere inn. Vi ber dere da kontakte skolen direkte på telefon, eller ved oppmøte. 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/skolestart#2