Illustrasjon av skoleelever og en lærer

Innskriving 1. klasse 2024/2025

Her kan du som forelder til skolestarter høsten 2024 finne viktig informasjon om innskriving, skolestart, førskoledag og SFO-plass.

For å forberede oss på å ta imot ditt barn trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Godkjenning på at vi kan kontakte barnets barnehage, PPT og helsestasjon for overføring av nødvendig informasjon.
  • Informasjon om barnets morsmål er noe annet enn norsk. Informer da om hvilket språk barnets førstespråk er.
  • Medisinske opplysninger som du mener vi på skolen trenger å vite (dette kan også være ulike matallergier/intoleranser).

Det er viktig at opplysningene du sender blir behandlet trygt og sikkert. Derfor ber vi deg om å benytte et digitalt innskrivningsskjema. Henvendelsen blir lagt direkte i vårt arkivsystem, og ditt og barnets personvern vil bli ivaretatt. Vi vil ikke at du sender oss disse opplysningene på epost. Denne lenken sender deg direkte til skjemaet. 
Skjemaet finner du også ved å gå inn på artikkelen Skolestart på kommunens hjemmesider.

Hvis du, eller ditt barn, ikke har norsk fødselsnummer (11 siffer) vil ikke skjemaet virke. Du må da ta kontakt med skolen på telefon eller ved oppmøte.

SFO

Fra 15. april er det mulig å søke SFO-plass hos oss. Dersom dere vet at dere ønsker SFO-plass, ber vi om at dere søker innen 19. mai. Alle som søker får plass. Informasjon om søknad, plasstyper og priser finner du på denne innbyggerhjelpen

Redusert betaling for SFO-plass 

Det er mulig å søke om redusert betaling hvis husstanden tjener mindre enn 570 900 kroner. Dersom inntekten er 350 000 kroner eller lavere, vil barn i 1. klasse på SFO få gratis plass. Når du har mottatt skattemeldingen for 2023 kan du søke om redusert betaling som skal gjelde fra høsten av. For å kunne søke om redusert betaling må du ha søkt og takket ja til tilbud om SFO-plass. Husk at du må sende inn en ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår. Informasjon om hvordan du søker finner du på denne innbyggerhjelpen.

Førskoledag

Torsdag 6. juni blir det førskoledag hos oss. Invitasjon med ytterligere informasjon vil bli sendt ut når dagen nærmer seg.

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, SFO og skole

For å sikre trygg og effektiv kommunikasjon mellom hjem, SFO og skole, bruker Bergen kommune Vigilos kommunikasjonsløsning. Kommunikasjonen i Vigilo foregår bak innlogging og erstatter mindre sikre kommunikasjonsplattformer som e-post, SMS og ranselpost.

Hva du som foresatt må gjøre for å komme i gang med Vigilo, kan du lese mer om på denne  innbyggerhjelpen.

Ytterligere informasjon om bergensskolen finner du på nettsiden Velkommen til bergensskolen