Gå tilbake til:
Du er her:

Klima

På grunn av sin beliggenhet mellom syv fjell, er Bergen ekstra mottakelig for regn. Byen hadde 234 regndager i 2020 - og innbyggerne er stolte av det.

Dame med paraply i regn
Det regner ikke bare nedover i Bergen. Også bortover, oppover, hitover og ditover...
Bilde: Endre Hovland

Regnet holder alle friområdene i og rundt byen intenst grønne sommeren igjennom, og det sies at jenter fra Bergen kan takke regnet for sin vakre hud.

Bergenseren har dessuten lært seg å gripe dagen når solen titter frem, så byen syder av liv på varme solskinnsdager.

Grønt og vått

Det bergenske klimaet er som skapt for eviggrønne rhododendron. Samlingen på Arboretet og Botanisk hage på Milde omfatter mer enn 5.000 planteslag, og den rommer Nordens største samling av rhododendron og Norges største rosesamling.

Alt vannet som faller ned har for øvrig ført til at Vann- og avløpsetaten innenfor kommunen er ledende innenfor sin virksomhet. Vannverket i Bergen er landets eldste, og totalt har byen 2.180 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger.

Klimatilpasning og kutt i utslipp

I 2016 vedtok bystyret vedtok Grønn strategi. Dette er planen som viser hvordan Bergen skal tilpasse seg klimaendringene og å være en fossilfri by innen 2030. I mars 2021 vedtok byrådet at det skal lages en oppdatert versjon av Grønn strategi.

Statistikken fra Miljødirektoratet viser at Bergen er på rett vei. Bergen kuttet fem prosent av utslippene i 2019. Samtidig viser tallene at Bergen må øke tempoet i klimakuttene for å nå utslippsmålet.

Klimaundersøkelsen 2021 viser at klimaarbeidet har nokså stor oppslutning blant bergenserne. 53 prosent mener målene om kutt i utslipp er viktige, og 56 prosent av innbyggerne mener at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i.

Flere artikler