Gå tilbake til:
Du er her:

Oppretter barnehagetilbud til asylsøkere

Bystyret har nå vedtatt å opprette et midlertidig barnehagetilbud til asylsøkere.

Bystyret gir byrådet fullmakt til å konkretisere tilbudet nærmere på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte for brukerne og kommunen, og med minst mulig negative effekter for andre barn i kommunen som søker barnehageplass.

Merutgifter og statlig kompensasjon blir beregnet nærmere frem mot Tertialrapport 1 for 2022. Byrådet vil legge fram forslag til budsjettjusteringer for bystyret i den forbindelse. Les mer i omtale fra da byrådet behandlet saken.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt en ny merknad: «Bystyret ber Byrådet kartlegge tilgjengelige barnehageplasser i Kommunale-, private- og åpne barnehage for å sikre et fortløpende barnehagetilbud til blant annet Ukrainske flyktninger.»

Informasjon om tilbudet vil bli lagt ut på www.bergen.kommune.no/ukraina.

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 30. mars.