Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan for kunnskap i helsetjenestene på plass

Bergen bystyre har vedtatt planen "Bedre kunnskap – bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene 2022-2027".

Planen skal styrke kommunens arbeid med kunnskapsutvikling innen helse- og omsorgstjenestene og være en pådriver for forskning, innovasjon og utdanning. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.. 

Status i 2025

Planen rulleres hvert 5. år, og bystyret ber om en statusmelding for planen medio 2025. 

Barn og unge

Bystyret bemerker samtidig at forskning på barn og unges helse burde vært mer belyst i planen. Bystyret ber også byrådet samarbeide med UiB for å inngå avtale som sikrer at den forskning som leger i ALIS ordningen gjør, kan bli godkjent som en del av deres utdanningsløp.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknader. 

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 24. mai.