Ny ungdomsplan på plass

Bystyret har nå vedtatt Bergen kommunes første plan for ungdom. "Ungdomsplan" har som målsetting å se hele ungdomstiden helhetlig og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker.

Mange forskjellige ungdommer fra alle Bergens bydeler har derfor fått anledning til å gi innspill til planen. Les mer om prosess og hovedmål for planen i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret har bestemt at planen skal danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området. Tiltak som krever økt finansiering, skal vurderes innarbeidet i kommende handlings- og økonomiplan.  

to unge jenter
UNGDOMSPLAN: Ungdommer fra alle Bergens bydeler har fått anledning til å gi innspill til Bergen kommunes første plan for ungdom.
Bilde: Folkehelseprosjektet i Bergen 2019-2022

Kollektivtrafikk og russetid

I vedtaket ber bystyret også om at kommunen skal arbeide inn mot fylkeskommunen for å få billigere kollektivbilletter for barn og unge. 

Bystyret ber også om at kommunen skal gå i dialog med avgangselever ved videregående skoler i Bergen, politiet, relevante frivillige organisasjoner samt fylkeskommunen som skoleeier, om å finne et egnet sted og organisasjonsform for russen fremover. 

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknad nummer en. Som merknad nummer to vedtok bystyret: 

  • “Alt for få ungdommer med funksjonsnedsettelser gjennomfører videregående utdanning. Bergen Kommune bør gå i dialog med Fylkeskommunen som skoleeier om bedre tilrettelegging for denne gruppen slik at flere får muligheten til å fullføre viktig utdannelse.” 

I tillegg vedtok bystyret to nye merknader: 

  • “Ungdomsrådet vil løfte frem og støtte tiltak i Bergen kommune, som ungdomshus og Bergenfest ung og kultursommerjobb. Disse tiltakene bør styrkes og videreutvikles.”
  •  “Ungdomsrådet er veldig positiv til åpne skoler og støtter dette forslaget. En ‘åpen skole’ kan være et godt tilbud for å redusere sosiale forskjellene og fungere som en sosial og faglig møteplass i lokalområdet. Åpen skole bør være av-elever-for-elever med eldre ungdom (videregående elever og studenter) som ansvarlige forbilder som passer på at ting går fint. Ungdomsrådet skal inkluderes i arbeidet med å utforme konseptet åpen skole.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 26. oktober