Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem ungdomsplan for Bergen

Byrådet legger frem Ungdomsplanen for behandling i bystyret i oktober. Et av hovedmålene med planen er å sikre ungdommen medvirkning, inkludering og ungdomsvennlige nærmiljøer.

Byrådet behandlet Ungdomsplanen i juni og vedtok å sende planen videre til godkjenning i bystyrets organer. Da Utvalg for helse og sosial behandlet planen 31. august, vedtok utvalget etter forslag fra Høyre å sende planen tilbake. Planen som nå sendes frem igjen, er endret i tråd med utvalgets innspill.

Ungdomsplanen tar utgangspunkt i et representantforslag og byrådets beslutning om oppstart av planarbeid i sak 1288/20.  

To jenter som smiler
BERGENS FØRSTE: Ungdomsplanen er kommunens første helhetlige plan for ungdom i Bergen.Planen har som målsetting å se hele ungdomstiden helhetlig og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker. Mange forskjellige ungdommer fra alle Bergens bydeler har derfor fått anledning til å gi innspill til planen.
Bilde: Foto: Martin Håndlykken

Overordnet og helhetlig blikk

Føringene for planarbeidet har vært å se på ungdomsfeltet med et overordnet og helhetlig blikk. Dette fordi oppveksten og ungdomstiden er sammensatt og knyttet til mange ulike arenaer. En ungdom er hjemme, på skolen, deltar i fritids-, kultur- og frivillighetsaktiviteter og forflytter seg både i sine nærområder og sentrale bymiljø.  

Planen omhandler alle disse arenaene og skal være aktuell for alle ungdommer i Bergen.  Samtidig skal planen ikke gjenta tiltak som allerede finnes i kommunens mange planer. Planen setter søkelyset på ungdom i ungdomsskole og på videregående. Gjennom å tilrettelegge for mer ungdomsvennlige nærmiljø, styrker vi alle ungdommer sin mulighet til bedre helse og trivsel.

– Jeg er stolt av å kunne legge frem kommunens første helhetlige plan for ungdom i Bergen, sier byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt.

Mange innspill fra de unge selv

Planen har som målsetting å se hele ungdomstiden helhetlig og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker. Mange forskjellige ungdommer fra alle Bergens bydeler har derfor fått anledning til å gi innspill til planen. Også de som arbeider med ungdom og forskningsmiljø har deltatt.  

– Jeg mener denne planen vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag og retning for en mer samlet innsats for ungdom i Bergen, sier byråden. 

Planen har følgende fire hovedmål: 

  • Ungdom skal delta i og samarbeide om utvikling av kommunen
  • Ungdom skal ha tilhørighet til et inkluderende og ungdomsvennlig nærmiljø
  • Ungdom skal møtes på en måte som legger til rette for trygghet og respekt
  • Bergen skal ha et godt og aktivt samarbeid på tvers av sektorer for ungdom

– For å nå disse ambisiøse målene må vi alle jobbe langsiktig og sammen, sier Nødtvedt. 

Saken skal til videre til behandling i bystyrets organer.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Sakene til byrådet 22. september er klare