Vil hindre stigmatisering rundt Aktivitetskortet

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om utvidelse av Aktivitetskortet til alle barn i Bergen.

Det er snart syv år siden Aktivitetskortet ble innført i Bergen som et pilotprosjekt. Interpellanten peker på at det er bred politisk enighet om at dette er et effektivt og godt tiltak for å lindre barn og unges opplevelse av fattigdom her og nå. 

Les mer om aktivitetskortet for barn og unge her

Interpellanten skriver at måten kortet deles ut på har imidlertid gjort at kun en begrenset andel barn som vokser opp i fattige familier nås ved at det inntil nylig kun har vært tildelt barn i familier som mottar sosialhjelp eller introduksjonsstønad. 

For noen år siden ble også barnevernstjenesten og skolehelsetjenesten gitt mulighet til å dele ut aktivitetskort etter skjønnsmessig vurdering. Dette bidrar på den ene siden til at en større andel av barn som vokser opp med fattigsdomsutfordringer og andre sårbarheter for utenforskap kan få kortet, men det er også klare problemer ved ordningen.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok punkt 2 av interpellasjonen: 

2. Så lenge aktivitetskortet bare gjelder barn i fattige familier må byrådet finne løsninger som sikrer at alle i målgruppen får tilgang på kortet og at det ikke fører til stigmatisering. 

Les interpellasjonen

LES OGSÅ: Sakene fra bystyret 3. mai