Vil vurdere produksjonskjøkken i nye sykehjem

Bystyret har fått orientering om produksjon og levering av middager i helse- og omsorgstjenesten

Byrådet har undersøkt muligheter for fremtidige løsninger for produksjon og levering av middager der sykehjem eller omsorgsboliger ikke har eget produksjonskjøkken, samt levering av middag til hjemmeboende.  Bystyret har nå fått en orientering om de ulike mulighetene for fremtidige løsninger. Les mer om bakgrunn i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret ber byrådet vurdere etablering av produksjonskjøkken i nye sykehjem. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling med merknader. I tillegg bystyret følgende tilleggsforslag: 

  • Bystyret ber byrådet om å tilrettelegge for VTA- stillinger i fremtidig kjøkkenstruktur 

Bystyret vedtok også en ny merknad: 

  • “Det grunnleggende i politisk arbeide er hva som er best for befolkningen. Dernest er det et spørsmål om økonomi.  I denne orienteringssaken skårer alternativ C - lokale institusjonskjøkken – høyt. Da er de menneskelige faktorene som at mat lages der man bor, ikke tatt med. Men alternativ C gir merkostnader.  I sitt videre arbeide må Byrådet vurdere om vi har økonomi til alternativ C. I motsatt fall må Byrådet begrunne det. ”

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra bystyret 26. oktober