biblioteket
Bystyret har nå fått saken til behandling, der byrådet foreslår at et utvalgt programtilbud på hovedbiblioteket og bydelsbibliotekene som kan tilgjengeliggjøres ved at biblioteket har tegnspråktolk.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Vil prøve ut kulturtilbud på tegnspråk på biblioteket

Bystyret ønsker å gjøre kulturtilbud mer tilgjengelig for tegnspråkbrukere, og ber om at Bergen offentlige bibliotek prøver ut ulike tilbud til brukere med hørselshemminger.

Bystyret har tidligere bedt byrådet om å fremme en sak innen utgangen av 2022, som satte søkelys på hvordan Bergen kan styrke kulturtilbudet på tegnspråk. De har nå fått saken til behandling, der byrådet foreslår at et utvalgt programtilbud på hovedbiblioteket og bydelsbibliotekene som kan tilgjengeliggjøres ved at biblioteket har tegnspråktolk. 

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.  

Bystyret påpeker samtidig at kompetansen på bruk av hørselteknisk utstyr må økes i førstelinjetjenesten på kulturbyggene.  

Bystyret vedtok innstillingen.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 25. januar