Gå tilbake til:
Du er her:

Etablerer Havbyen Bergen som eit treårig prosjekt

Bystyret støttar at Bergen kommune og Vestland fylkeskommune opprettar prosjektet Havbyen Bergen.

Havbyen Bergen er eit prosjekt som har som føremål å fremme auka samhandling, attraktivitet, berekraftig vekst og kompetanse i havnæringane med Bergen som sentral drivkraft. Det overordna målet er å lede an for eit berekraftig hav. Les meir i omtala frå byrådet si behandling

Bystyret ber byrådet etablere prosjektet i tråd med føringane i saka, og at byrådet legg frem ei evaluering av prosjektet i 2021.

Bystyret vedtok innstillinga til utvalet.

Les dokumenta i saka

Les sakene fra bystyret 24. november