Gå tilbake til:
Du er her:

Slik vil bystyret regulere cruisetrafikken i Bergen

Bystyret har vedtatt tiltak for å regulere cruisetrafikken i Bergen. Nullutslipp til sjø og vann, samt makstak på antall skip og passasjerer er blant virkemidlene.

Bergen innfører nå krav om nullutslipp for cruiseskip som kommer til Bergen, etter samme prinsipp som for verdensarvfjordene. Kravet om nullutslipp gjelder både til sjø og luft, og både under innseiling og når de ligger til kai. 

Videre er det krav om at kun tre skip kan ligge til kai i Bergen samtidig, fire om det ene er koblet til landstrøm. Dette forutsetter også at det ikke overgår makstallet på 8000 passasjerer per dag. Det er også et langsiktig mål fra og med 2026 at alle skip som anløper, skal kunne kobles til landstrøm. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Mindre trengsel og elbusser

Bystyret ber byrådet jobbe for tiltak for å få mindre trengsel ved de mest populære landbaserte attraksjonene, videre at man stiller krav om at elektrifiserte busser brukes til sightseeing. 

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og merknader, i tillegg en protokolltilførsel og følgende tilleggsforslag: 

“Bystyret ber om å vurdere om det kan stilles krav om at turistbåter/busser som benyttes av turister på sightseeing i Bergen og omegn er elektriske.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 24. mai.

Også i bystyret: Vil intensivere innsats mot luftforurensning.