Bilde av bystyret oppstilt i Det gamle Rådhus.
BYSTYRET: Siste bystyremøte for sommeren gikk over to dager. Du kan se møtet i opptak på bystyrets web-TV.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Se sakskart og sendingen i opptak for bystyremøtene 19. og 20. juni

Av aktuelle saker revidert budsjett for 2024, planprogram for områderegulering av Dokken sør, statusmelding fra barnevernet og nye skjenkeregler.

Bystyret holdt møte onsdag 19. og torsdag 20. juni i Det gamle Rådhus. 

Se bystyret på web-TV

Møtet ble sendt direkte på bystyrets web-TV. Av personvernhensyn blir sendingen tatt av rett etter møtet, men blir gjort tilgjengelig igjen noen dager etter møtet. Møtene er nå tilgjengelige i opptak:

Vedtak

For å se hva bystyret bestemmer i den enkelte sak, se protokoll som legges i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. Den gir oversikt over vedtak. 

På sakskartet før møtet

Kjøreplanen for møtene ser du her. Oversikten under er skrevet før møtet: 

Helse og omsorg

to barn og en voksen sett bakfra
STATUSMELDING: I 2023 fikk barnevernet 3948 meldinger, som er åtte prosent flere enn året før. Det ble meldt om bekymring for 2182 barn og unge, som er 3,5 prosent av alle barn mellom 0–17 år i Bergen.
Bilde: Nina Blågestad

Kultur og idrett

Bilde fra folkefest på Bryggen
NY TILSKUDDSORDNING: Bystyret skal vedta retningslinjer og kriterier for tilskuddsordninger Folkefest på Bryggen og gjenbruksmarked i Øvregaten. Bakgrunnen for tilskuddsordningene er byrådets vilje, formulert i Klosterhagenerklæringen, om å bruke Bryggen som aktiv kulturarena. Bildet er fra Hansadagene i 2016.
Bilde: Eivind Senneset

Barnehage og skole

Byutvikling

Bilde av grågås
GRÅGÅS: Som i flere andre vestlandskommuner, er det en utfordring at bestanden av grågås øker. Bystyret skal vedta forvaltningsplan og oppfølgende lokal forskrift om utvidet jakttid.
Bilde: Jens Cederskjold, lisens: CC 3.0.

Økonomi og administrasjon

Bilde av H. M. Kongen på Bryggen
ONE OCEAN: Bystyret skal behandle årsmelding for One Ocean Havbyen Bergen 2023, samt evaluering og videreføring av prosjektet. Her er H. M. Kongen under One Ocean Week i 2023.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Bystyret skal i tillegg behandle flere saker om valg og nyvalg og utnevning av styremedlemmer.

Se protokoll etter møtet

For detaljer om hva bystyret vedtar i den enkelte saken, se protokoll som blir lagt ut i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. 

Videre på internett

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.