Bilde fra galleriet på Det gamle Rådhus
BYSTYRET: Bystyret skal vedta en rekke saker på det første møtet i 2024. Møtet blir sendt på web-TV og du kan følge det direkte fra klokken 09.00 onsdag 31. januar.
Bilde: Nina Blågestad

Se sakskart fra bystyret 31. januar og sendingen i opptak

Aktuelle saker på bystyrets første møte i 2024 var blant annet ferietilbud til personer med utviklingshemming, ny lokal forskrift om politivedtekt og sluttmelding for Ortun svømmeanlegg.

Bystyrets møte onsdag 31. januar ble holdt i Det gamle Rådhus. Her finner du kjøreplan for møtet. 

Se bystyret på web-TV

Møtet ble sendt direkte på bystyrets web-TV. Av personvernhensyn blir sendingen tatt av etter møtet, og blir tilgjengelig i arkivet en til to dager etter møtet. 

Se protokoll for endelig vedtak

For detaljer om hva bystyret vedtar i den enkelte saken, se protokoll som blir lagt ut i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. 

På sakskartet

Oversikten under er skrevet før møtet. 

Helse og omsorg

Illustrasjon av nytt bofelleskap på gamle Haugland skole
BOFELLESSKAP: Bystyret skal vedta å bygge Haugland skole i Arna om til to nye bofelleskap. Prosjektet har en investeringsramme på 219,1 millioner kroner.
Bilde: Norconsult

Kultur og idrett

Bymiljø

Bergen sett fra Fjellveien om kvelden
NATTERO: Bystyret skal vedta ny lokal forskrift for politivedtekt for Bergen kommune. Forskriften foreslår blant annet å tidfeste nattero til å gjelde mellom klokken 23.00 og 06.00.
Bilde: Nina Blågestad

Barnehage og skole

Bilde av lærer og elever
UNGDOMSSKOLEREFORM?: Bystyret skal behandle et representantforslag om å gjennomføre en ungdomsskolereform i Bergen. Utvalg for barnehage, skole og idrett foreslår 18 tiltak, blant annet å dempe kravene til rapportering i skolen og invitere lærerne til å komme med forslag til forbedringer.
Bilde: Nina Blågestad

Økonomi og administrasjon

Eple og urter på Klosterplassen
URBANT LANDBRUK: Bystyret skal vedta retningslinjer for tilskuddsordninger på landbruksfeltet, som tilskudd til urbant landbruk og tilskudd til dyrevelferd.
Bilde: Nina Blågestad

 

Se protokoll etter møtet

For detaljer om hva bystyret vedtar i den enkelte saken, se protokoll som blir lagt ut i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. 

Videre på internett

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.