Bilde fra bysrtresalen
BYSTYRET: Bergen bystyre samles igjen onsdag 22. november.
Bilde: Andrew Buller

Se sakene fra bystyret 22. november og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var byrådets tiltredelseserklæring, forslag om Jon Fosse-sitat i byrommet, omsorgsboliger på Nedre Totland og 2. tertialrapport for 2023.

Bystyrets møte onsdag 22. november ble holdt i Det gamle Rådhus. Her finner du kjøreplan for møtet. 

Se bystyret på web-TV

Møtet ble sendt direkte på bystyrets web-TV. Av personvernhensyn blir sendingen tatt av etter møtet. Sendingen er nå tilgjengelig i arkivet til bystyrets web-TV

Interpellasjoner

En interpellasjon er et skriftlig spørsmål til bystyret, og ikke en ferdig utredet sak. 

På sakskartet

For detaljer om hva bystyret vedtok i den enkelte saken, se protokoll som blir lagt ut i politisk saksarkiv noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Kultur og idrett

Bymiljø

Bilde fra barnehage på Fløyen
NY GAPAHUK?: Bystyret skal ta stilling til rivning av eksisterende uthus og gapahuk (i bakgrunnen på bildet) og oppføring av nytt uthus og gapahuk/varmestue ved Fløyfjellet naturbarnehage. Eiendommen ligger innenfor byfjellsgrensen og tiltak er avhengig av dispensasjon fra KPA.
Bilde: Vibeke Linn Blich

Helse og omsorg

Person triller gutt i rullestol i korridor
TEMAPLAN: Bystyret skal vedta rullering av planen "Et helt liv med mening, vekst og utvikling - plan for tjenester til personer med utviklingshemming 2018-2028". Rulleringen av planen viser at over halvparten av tiltakene i planen allerede er sluttført, blant annet tilrettelegging av skolebygg etter prinsipper for universell utforming. Bildet er fra Landås skole.
Bilde: Nina Blågestad

Barnehage og skole

Bilde av bygninger sett ovenfra
KRONSTAD OPPVEKSTTUN: Gamle Kronstad skole og Hunstad skole er bygd om til et nytt oppveksttun. De to gamle skolene er totalrehabilitert og bygd sammen. Prosjektet ble 64,8 millioner kroner billigere enn justert budsjett. Nå skal bystyret godkjenne sluttmeldingen.
Bilde: Etat for utbygging

Økonomi og administrasjon

Ungdomsrådet i Bergen
RÅDENE: Kommuneloven pålegger bystyret å velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd. Bystyret skal ta stilling til om sekretariatene skal flyttes fra byrådets administrasjon til Bystyrets kontor. Bilder viser ungdomsrådet 2019-2023.
Bilde: Birgitte Teglgaard Jørgensen

Videre på internett

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.