Bergen kommune har ansvar for planlegging av bruk og vern av kommunens areal gjennom overordnede planer og reguleringsplaner.
Bilde: Bergen kommune.

Arealplaner i Bergen kommune

Bergen kommune har ansvar for planlegging av bruk og vern av kommunens areal gjennom overordnede planer og reguleringsplaner.

Planleggingen skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir best mulig for den enkelte og samfunnet.

Bergen kommune utarbeider og forvalter arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven, og saksbehandler private planforslag. I tillegg utarbeider vi temaplaner, analyser, planrapporter og veiledningsmateriell.

På denne siden finner du informasjon om hvilke planer som er gjeldende, planer under arbeid og fasene i planprosessen. Du kan også lese om politisk behandling av arealplaner og medvirkning i planprosesser. Under kategorien «kart» finner du linker til Bergenskart og til kartbutikken.