Gå tilbake til:
Du er her:

Om arealplaner

Bergen kommune planlegger bruk og vern av kommunens areal gjennom overordnede planer og reguleringsplaner. Her kan du lese mer om de forskjellige plantypene.

Planer under arbeid

Her finner du kunngjøringer av arealplaner og utbyggingsavtaler. Under Område- og senterutvikling får du en oversikt over utviklingen på Wergeland og Paradis.

Gjeldende planer

Les mer om kommunens tre kategorier gjeldende reguleringsplaner, se Kommuneplanens arealdel og vedtatte kommunedelplaner og søk opp dokumentene for gjeldende reguleringsplaner.

Kart

Viser vei til bergenskart.no samt til Kartbutikken, der du bestiller kart, nabolister, eiendomsinformasjon og planinformasjon for bruk i bygge-, dele- og plansaker.

Veileder private plansaker

Gir informasjon og veiledning om ulike faser ved kommunens behandling av private forslag til detaljregulering.her finner du også aktuelle skjema og veiledninger.

Planarkiv

Bergen kommunes arealplaner med bestemmelser:
Gå direkte til digitalt planregister
Les veileder til planregisteret