Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om oss

Åpningstider

Vårt kundesenter i Fjøsangerveien 68 er åpent alle ukedager mellom kl 08.00 og 15.00. Telefon og e-post er også betjent i dette tidsrommet.

Innføring av Entreprenørportalen

Entreprenørportalen er en ny digital plattform som vil bli et verktøy for dialog mellom profesjonelle VA-aktører og Bergen Vann. Denne vil gi dere èn vei inn til Bergen Vann.

Jobb i Bergen Vann

Bergen Vann er i kontinuerlig utvikling og trenger flere kompetente medarbeidere. Er du klar for en karriere som bidrar til at vi også i fremtiden har godt vann i springen og et rent hav?

Hovedplaner for vann og avløp: Slik vil vi sikre rent vann til folk og fjord

Hovedplanene sier hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og bærekraftig måte. Kommunedelplanen for overvann setter mål og stiller krav til overvannshåndtering.

Rent vann til folk og fjord!

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Vi leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Har du mottatt SMS for å delta i Trykkløsstudien?

Bergen kommune samarbeider med FHI i et nasjonalt forskningsprosjekt om drikkevann, kalt Trykkløsstudien. For å delta i Trykkløsstudien må du ha mottatt SMS med invitasjon til å delta.

Bergen Vann er kvalitets- og miljøsertifisert

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi leverer rent vann til folk og fjord. For oss skal miljøhensyn og bærekraft være overordnede prinsipper.

Sende klage til Bergen Vann

Dersom du ønsker å sende en klage til Bergen Vann om pålegg, faktura/gebyr, utslippstillatelse/avslag eller kundebehandling/service, kan du gjøre det her.

Personvern i Bergen Vann

Bergen Vann sørger for rent vann til folk og fjord. Det betyr at vi gir Bergens befolkning rent vann i springen og sørger for å rense avløpsvannet.

Kulturbylokk

Smau, gater og veier i Bergen prydes av de flotte bergenske bekkalokkene. Nå kan du få ditt eget bekkalokk med motiv fra Kulturbyåret i år 2000. Eller hva med et minibekkalokk som gryteunderlag?