Stort grått skolebygg med porten i forkant av bildet
Opplæringsloven gir ikke elever rett til permisjon, men skolen kan likevel gi en elev permisjon hvis eleven får en forsvarlig opplæring samlet sett.
Bilde: Birgit Kårbø

Ny forskrift om permisjon for elever på høring

Byrådet har lagt forskrift om elevpermisjon ut på høring. Det nye er blant annet at elever i bergensskolen kan få inntil tre permisjonsdager uten å oppgi grunn. Frist for å gi innspill: 30. juni.

I utkastet til forskrift foreslår byrådet en forenklet behandling av søknader om permisjon. Så lenge det er forsvarlig, kan hver enkelt elev få innvilget inntil tre permisjonsdager i løpet av et skoleår, uten å oppgi grunn. Skolen kan gi ytterligere syv dager permisjon i tillegg til de tre dagene, men da skal skolen vurdere begrunnelsen i søknaden. 

Maksimalt 10 dager permisjon

Elever kan maksimalt få 10 skoledager permisjon i året, med mindre sterke velferdsgrunner taler for det. Elever skal normalt ikke få permisjon i perioder der det er særlig viktig at de er til stede på skolen, som for eksempel under nasjonale prøver, kartleggingsprøver og eksamener.

Opplæringsloven gir ikke elever rett til permisjon, men skolen kan likevel gi en elev permisjon hvis eleven får en forsvarlig opplæring samlet sett. Noen ganger vil hensynet til familielivet eller andre grunner gjøre det rimelig at elever får permisjon. 

Ny opplæringslov 1. august

Fra 1. august 2024 skal den nye opplæringsloven begynne å virke. I likhet med dagens lov, inneholder den nye loven en bestemmelse om permisjon fra den pliktige opplæringen for skoleelever. Loven sier også at kommunen skal lage nærmere regler om elevpermisjon i en kommunal forskrift.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 6. juni
 

Gi innspill til høringsutkastet seinest 30. juni

Les høringsutkastet til forskrift om elevpermisjon i Bergen kommune


 Har du innspill til høringsutkastet?
 Gi innspillene dine i dette høringsskjemaet (innlogging via ID-porten)

Fristen for å sende inn innspill er 30. juni 2024. Byrådsavdeling for barnehage og skole vil gå gjennom høringsinnspillene før den blir sendt til bystyret for endelig behandling og vedtak.