Frivillighetsutvalget
Frivillighetsutvalget sammen med tidligere byråd for kultur, sosial og inkludering.
Bilde: Katarina Lunde

Bergen kommunes frivillighetsutvalg

Frivillighetsutvalget skal sikre tett dialog med det frivillige organisasjonslivet.

Det er et selvstendig utvalg med egen ledelse og sekretariat fra Bergen kommune. Utvalget møtes to ganger i året.

I tråd med plan for frivillighet

I 2015 vedtok bystyret en plan for frivillighet som skal styrke frivillighetens posisjon i kommunen. Planens overordnede mål er at Bergen skal være en foregangsby for frivilligheten innen ulike samfunnsområder. En viktig strategi for å få til dette, er å skape møtepunkter mellom frivilligheten og kommunen.

Gjennom utvalget vil kommunen tilegne seg kunnskap om både endringer og utfordringer, og dermed kunne innrette kommunens virkemidler på en måte som tjener frivilligheten på best mulig vis. Bergen kommune ønsker å styrke frivillighetens kår, og det kan vi ikke gjøre uten dialog med det frivillige organisasjonslivet. 

Fire personer i styret i Frivillighetsutvalget. Fra venstre: Kalaregy Drange, Baste Agdestein, Monica Johansen og Sara Kohne.
Styret i Frivillighetsutvalget. Fra venstre: Kalaregy Drange, Baste Agdestein, Monica Johansen og Sara Kohne.
Bilde: Stine Emilie Konradsen

Styret til Frivillighetsutvalget består av leder ved Baste Agdestein fra Stiftelsen Robin Hood Huset, nestleder ved Monica Johansen fra Redd Barna region Vest og styremedlemmer ved Kalaregy Drange fra Vestlands innvandrerråd og Sara Kohne fra Løvstakken frivilligsentral.

Frivillighetsutvalget består av representanter fra følgende organisasjoner:

Har du spørsmål om utvalget eller ønsker medlemskap? 

Kontakt rådgiver i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, Stine Emilie Konradsen på e-post.