Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Legger fram utkast til ny klimastrategi

Bergen skal trappe opp klimainnsatsen. Nå kan du si din mening om den nye versjonen av Grønn strategi.

Tusen elever har talt: – Kollektiv er viktigste klimatiltak

Bedre og billigere kollektivtilbud er det Bergens niendeklassinger vil prioritere i klimaarbeidet.

Bergen på topp i antall klimasøknader

Målt etter antall søknader til Miljødirektoratet, er Bergen landets mest aktive kommune i arbeidet med å kutte klimagassutslipp.

Utslippene i Bergen ned 6,2 prosent

Bergen fortsetter å kutte i klimagassutslipp. I 2020 ble utslippene fra flytrafikken nesten halvert.

Bli med på folkemøte om Bergens nye klimastrategi

Vi ønsker flest mulig innspill, og inviterer nå til det første i en serie åpne møter om arbeidet med kommunens nye klimastrategi.

Klimadirektøren: – La oss få fjerne flere utslipp

Dagens virkemidler er ikke nok til å greie klimamålene. Bergen og de andre storbyene stiller seks klimakrav til statlige myndigheter.

Ber elever være med og lage Bergens nye klimastrategi

Niendeklassinger inviteres til å planlegge klimatiltak.

Tellefeil gir økte klimagassutslipp

SSB har oppdaget en feil i statistikken sin. Det betyr at klimagassutslippene i Bergen har vært høyere enn tidligere antatt.

Slik jobber kommunen med folkehelse og klima

Klimautfordringene byr også på helseutfordringer. Hva betyr det for kommunens klima- og folkehelsearbeid?

Dette mener bergenserne om lokale klimatiltak

Store forskjeller mellom kjønn, inntekts- og aldersgrupper.