Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Utslippene i Bergen ned 6,2 prosent

Bergen fortsetter å kutte i klimagassutslipp. I 2020 ble utslippene fra flytrafikken nesten halvert.

Bli med på folkemøte om Bergens nye klimastrategi

Vi ønsker flest mulig innspill, og inviterer nå til det første i en serie åpne møter om arbeidet med kommunens nye klimastrategi.

Klimadirektøren: – La oss få fjerne flere utslipp

Dagens virkemidler er ikke nok til å greie klimamålene. Bergen og de andre storbyene stiller seks klimakrav til statlige myndigheter.

Ber elever være med og lage Bergens nye klimastrategi

Niendeklassinger inviteres til å planlegge klimatiltak.

Tellefeil gir økte klimagassutslipp

SSB har oppdaget en feil i statistikken sin. Det betyr at klimagassutslippene i Bergen har vært høyere enn tidligere antatt.

Slik jobber kommunen med folkehelse og klima

Klimautfordringene byr også på helseutfordringer. Hva betyr det for kommunens klima- og folkehelsearbeid?

Dette mener bergenserne om lokale klimatiltak

Store forskjeller mellom kjønn, inntekts- og aldersgrupper.

Utslippene i Bergen ned fem prosent

Nye beregninger viser hvor mye klimagassutslippene gikk ned fra 2018 til 2019.

Kommunen har fått sin første veileder for klimagass-beregninger

Veilederen gir tydelige retningslinjer for hva som forventes av klimagassberegninger i plansaker og byggesaker i kommuneplanens arealdel (KPA2018) for Bergen kommune.

Er i gang med prosjekt for å fase ut fossil gass

Klimaetaten i Bergen kommune har sammen med Klimapartnere Vestland og bGreen satt i gang et prosjekt for å kartlegge bruk av fossil gass til oppvarming.