Gå tilbake til:
Du er her:
Kanal på Mindemyren
Lang, smal park med vannet i dagen. Ambisjonen er at kanalen skal bli velegnet leveområde for ørret.
Bilde: Sweco

Kanal får vannet frem i dagen

På Mindemyren lages nye grøntområder for å skape trivsel og håndtere overvann. Under bakken ligger et intrikat system av vannrør og kulverter som delvis skal åpnes opp, og det blir laget en ny kanal.

Dermed skal vannet på nytt komme frem i dagen mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet.

Hele kanalen er en betongkonstruksjon, uten at den skal ikke framstå som kunstig. Vegetasjonen skal være framtredende, med busker og stauder som naturlig hører til langsmed elver og bekkefar i området. Det blir ikke laget høye kanter eller gjerder.  Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20-49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen. Selve betongen skal i størst mulig grad dekkes til med naturstein.

Alt som gjøres skal bygge opp under at det kan utvikle seg et levedyktig økosystem i kanalen. Ambisjonen er at kanalen skal bli et egnet leveområde for ørret/sjøørret.

Under kan du se illustrasjonsfilm som viser hvordan Bybane og kanal kan se ut. 

Europeisk samarbeid om blågrønne løsninger

Blågrønne løsninger skal gjøre oss mindre sårbare for ekstremvær samtidig som bymiljøene blir mer attraktive og vi øker det biologiske mangfoldet i byen. Åpningen av den underjordiske kanalen på Mindemyren er Bergens eksempel i prosjektet BEGIN, der Bergen deltar sammen med ni andre europeiske byer. Les mer om BEGIN her.