Kanal på Mindemyren
FØRSTE BYGGETRINN ER FERDIG: En lang, smal park med vannet i dagen. Ambisjonen er at kanalen skal bli velegnet leveområde for ørret. Foto fra september 2023.
Bilde: Håvard Prestegården

Kanalen på Mindemyren

Elven som tidligere gikk gjennom Mindemyren ble lagt i rør på 1950- og 60-tallet. I dag renner det igjen synlig vann gjennom området.

Opprinnelig gikk det en elv mellom Solheimsvatnet og Kristianborgvannet, som utgjorde en del av Fjøsangervassdraget. De siste tiårene har det kun vært navnet på fylkesveien «Kanalveien» som minnet om at det en gang i tiden gikk en åpen vannvei gjennom området. 

Gjenåpning av kanalen 

Etter hvert ble det sett på mulighetene for at denne delen av vassdraget skulle gjenoppstå i en moderne form. En ny kanal ville bidra til å styrke byromskvalitetene på Mindemyren, samtidig som at en åpen vannkanal ville være en mer robust løsning for overvannshåndtering for nedbørsfeltet til området. I 2014 ble det vedtatt en reguleringsplan for Mindemyren som la til rette for gjenåpning av vassdraget ved bygging av en åpen vannkanal. 

Som del av byggingen av bybanen til Fyllingsdalen over Mindemyren har en god del av kanalen blitt etablert.

Kanalen er en betongkonstruksjon som er bygget i to nivåer. Nederste nivå skal håndtere de store vannmengdene og er dimensjonert for å håndtere flomsituasjoner.

Testperiode frem til høsten 2023 

Den delen av kanalen som er bygget har fram til høsten 2023 vært i en «testfase» av Bybanen utbygging. Den vil overtas til forvaltning, drift og vedlikehold av Bymiljløetaten og Bergen Vann. Bymiljøetaten har ansvar for det over bakken, mens Bergen Vann har ansvar for det under bakken. 

Kanal med steiner.
Bilde: Terje Engevik / Bybanen Utbygging

Kvaliteter med kanalen 

Det øverste nivået får vann fra Solheimsvatnet og etter hvert også fra de nye utbyggingsområdene på Mindemyren. Toppen er innredet med naturstein og variert vegetasjon. Vegetasjonen i den øvre delen av kanalen består av busker og stauder som naturlig hører hjemme langs elver og bekker i området.  

Vannet skal være en integrert del av bygulvet, og det blir derfor ikke laget høye kanter eller gjerder rundt kanalen. 

Den er også utformet på en unik måte - som gjør at det er håp om at det vil kunne komme sjøørret i den på lang sikt. Dette håper vi skjer når hele strekningen fra Solheimsvatnet til Nordsåsvannet er ferdig tilrettelagt for fiskevandring.