Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen brannvesen

Veileder om utendørs brenning

Veilederen gir råd for utendørs brenninger og er også et bidrag til å få renere luft og en triveligere by.

Brannordning for Bergen kommune

Revidert brannordning for Bergen kommune ble vedtatt av Bystyret 29. april 2015.

Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse

Brannsikringsplanen for den tette trehusbebyggelsen i Bergen ble vedtatt av Bystyret 17.februar 2016.

Feie- og tilsynsordning for Bergen kommune

Hensikten med feie- og tilsynstjenesten er å forebygge brann gjennom bestemmelser om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i private boliger.

Brannsamarbeid i bergensregionen

Prosjektet «Brannsamarbeid i bergensregionen» har som formål å utarbeide forslag til organisering av brann- og redningstjenesten gjennom et samarbeid mellom selvstendige brannvesen i regionen.