Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegging av naturtyper

Rapporten omhandler kartlegging av naturtyper i Bergen.

Forside kartlegging av naturtyper
 
 

Kartleggingen ble gjennomført i 2000 etter en metode beskrevet i "Håndbok for kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold" utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.

Les kartleggingen: