Studenter fra UiB gjør intervjuer på Valborg Platous plass.
Studenter fra UiB gjør intervjuer på Valborg Platous plass.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Ny bylivsundersøkelse viser hvordan byrommene brukes

Hvor mange oppholder seg på Torgallmenningen og Torget, og hva gjør de der? Hvilke byrom er foreldre mest trygge på å la barn leke i? Bylivsundersøkelsen gir svar på dette og mye mer.

I rapporten Byliv i Bergen presenteres resultatene for bylivsundersøkelsen 2022. Dette er det andre året Bymiljøetaten gjennomfører en slik undersøkelse. Fra 2021 er undersøkelsen i år utvidet fra fire til ti byrom, hovedsakelig langs Den grønne akse mellom Den Nationale Scene og Hovedbiblioteket. Rapporten forteller blant annet noe om hvor mange som oppholder seg i byrommene, hvilke aktiviteter de gjør, og hvilke kvaliteter som settes mest og minst pris på. 

Over 1 070 intervjuer på undersøkelsesdagen

Rapportene inneholder mange interessante resultater, for eksempel:

Blomster rundt Musikkpaviljongen
Musikkpaviljongen og blomstene verdsettes høyt av bergenserne.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
  • Byparken er undersøkelsens best likte byrom, med et snitt på 8,8 poeng av 10. Blomstene og Musikkpaviljongen er spesielt godt likte kvaliteter.
  • På Nedre Ole Bulls plass er over 80 prosent av de spurte positive til å la barn leke.
  • I byrom med mye blågrønne kvaliteter (for eksempel vann, planter og trær), er dette også ofte de best likte kvalitetene.
  • Torgallmenningen, Torget og Festplassen har mest oppholdsaktivitet, men aktiviteten er mest intensiv på Regnbueplassen. Det vil si at det er mer aktivitet her i forhold til størrelsen på byrommet. 
  • Det er flest myke trafikanter i nordenden av Torgallmenningen (23 000 passeringer), i sørenden av Torgallmenningen (13 800) og i Starvhusgaten (11 300), men når man tar høyde for bredden som er forbeholdt mye trafikanter er intensiteten høyest i ruten mellom bybanestoppet på Nonneseter og Valborg Platous plass, i passasjen mellom Hovedbiblioteket og tårnfoten.

Last ned rapporten

Om rapporten Byliv i Bergen 

  • Undersøkelsen er gjennomført som et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Institutt for geografi ved UiB. Som del av feltkurs i samfunnsgeografi gjennomførte omtrent 50 studenter feltarbeidet for undersøkelsen. Rapporten er utarbeidet av Bymiljøetaten.
  • Undersøkelsen foregikk i ti byrom: Valborg Platous plass, Festplassen, Byparken, Nedre Ole Bulls plass, Øvre Ole Bulls plass, Teaterparken, Regnbueplassen, Torgallmenningen, Vågsallmenningen nedre del og Torget.
  • Undersøkelsen foregikk i fint vær en hverdag i slutten av september fra klokken 8 til 17.
  • I undersøkelsen er det utført tellinger av opphold og myke trafikanter, gjort intervjuer og notert observasjoner om bybruken. 
  • Som enkeltundersøkelse gir resultatene av undersøkelsen informative «øyeblikksbilder» av hverdagens uformelle bybruk og folks meninger. Ved gjentagelse av undersøkelsen og målinger over tid kan det etableres et kunnskapsgrunnlag hvor også variasjonen mellom øyeblikkene tas høyde for, og gir enda tydeligere faktabasert beslutningsstøtte for valg og prioriteringer rundt utvikling av byrommene.