Gå tilbake til:
Du er her:

Viltet i Bergen (2005)

Kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene. Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland. MVA- rapport 2/2005.

Forside kartleggingsrapport
 
 

I samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling, har Bergen kommune gjennomført en revidering av eksisterende viltkart for kommunen. Målet med kartleggingen har vært å gi kommunen en oppdatert oversikt over viktige viltområder til bruk i arealforvaltningen. Det er også et ønske at kartleggingen skal bidra til økt interesse for vilt og viltforvaltning.

Viltrapporten inneholder generelt stoff om viltforvaltning, litt om hvordan kartleggingen i Bergen har blitt gjennomført, en omtale av viktige viltområder og en oversikt over alle viltarter som er registrert i kommunen.

Les kartleggingen: