Viltrapport

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune.

Foto av hjort
 
Bilde: Anders Søyland

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune. Målet med revisjonen har vært å gi kommunen en oppdatert oversikt over viktige viltområder til bruk i arealforvaltningen, samt få oppdatert kunnskap og dyre- og fugleartene som finnes i kommunen. Det er også et ønske at kartleggingen skal bidra til økt interesse for vilt og viltforvaltning. I tillegg presenteres det i rapporten en foreløpig handlingsplan for vilt i Bergen.

Vedlegg