Skrotrydding i Store Lungegårdsvann
KAN FÅ REGNINGEN: Dette er en av båtene som nylig ble hentet opp. – Forsøpling er forbudt. Finner vi ut hvem som har forsøplet, kan de måtte betale for oppryddingen. Båter med registreringsnummer kan gjøre det lettere å spore opp en ansvarlig å pålegge ryddekostnadene, og våre jurister jobber videre med denne saken, sier Anne Christine Knag, prosjektsjef for Renere Havn Bergen.
Bilde: Sven-Erik Lundstrøm

84 tonn skrot løftet fra Store Lungegårdsvannet

Her fjernes en av de største gjenstandene fra sjøbunnen – en 36 fots "partybåt".

Siden januar har entreprenøren Oceanfront saumfart bunnen av Store Lungegårdsvannet, på oppdrag fra Bymiljøetaten og prosjektet Renere Havn Bergen. 

Se video:

Nå nærmer skrotryddingen seg slutten. Det er tatt opp til sammen 84 tonn boss. Antallet gjenstander er mer enn to tusen. 

Mye av dette er bildekk, plast, batterier, elektronisk utstyr, sykler og ting fra byggeplasser. Altså ting som noen har mistet eller dumpet for ikke altfor lenge siden. Det synes Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling, er bekymringsfullt:

– Slik kan vi ikke ha det nå når vi renser havnen, at folk bruker den som dumpingplass. Den tiden er forbi, sier byråden.

Gjør som i Puddefjorden

Skrotet som er tatt på land er blitt rengjort på vaskeplassen på Draugen. Deretter har en bestemt hva som kan sendes til gjenvinning og hva som eventuelt må sendes til anlegg for spesialavfall. 

Store Lungegårdsvannet ryddes for å gjøre klart for utlegging av ny sjøbunn. Det skal ikke ligge igjen ting som kan lekke kjemikalier, eller som kan stikke gjennom de nye massene som skal legges. 

Etter ryddingen skal den gamle, forurensede sjøbunnen tildekkes, slik Renere Havn Bergen tidligere har gjort i Puddefjorden.

I tillegg til å rydde skrot, er det også gjort undersøkelser av marinarkeologi, geologi og miljø, og det er gjennomført mudring under Gamle Nygårdsbro.

Ny sjøbunn til sommeren 2024

Den nye sjøbunnen skal bestå av flere lag med finkornet sand. Dette skal være klart til sommeren 2024.

– Senere kommer bystranden. Om noen få år er det her en drar for å bade når solen kommer til Bergen, sier Nergaard Fjeldstad.

Arbeidet i Store Lungegårdsvann har en budsjettramme på 155 millioner kroner. Staten dekker 75 prosent, og Bergen kommune betaler 25 prosent.