Sander Henriksen
OVERVÅKER: Gründer Sander Henriksen sammen med fartøyet som to ganger i uken gjør målinger på ni ulike punkter i Store Lungegårdsvannet.
Bilde: Håvard Prestegården

Denne farkosten sjekker vannkvaliteten i Store Lungegårdsvannet

Mange har undret seg når de har fått øye på denne nykommeren i Store Lungegårdsvannet.

Fra en dokkingstasjon på Damsgård legger et spesielt, lite fartøy ut på tokt. Den ubemannede, elektriske katamaranen setter kursen gjennom den smale åpningen under Gamle Nygårdsbro. Vel fremme i Store Lungegårdsvannet vinsjes sensorene fra fartøyet ned i sjøen. 

Måler hvor klart vannet er

Temperatur og saltinnhold i vannet måles, men viktigst: Turbiditet. Turbiditet er et mål på hvor mye partikler som er i vannet, hvor klart vannet er – en enkel, grunnleggende indikator på vannkvaliteten. 

– Vi får mange spørsmål om hva denne båten er, hva vi bruker den til, sier Sander Henriksen, daglig leder i oppstartsselskapet Nordic USV.

Han forteller at katamaranen de har utviklet, har fellestrekk med de sjøgående militærdronene som er blitt brukt under krigen i Ukraina. 

– Men denne brukes altså til noe så uskyldig som miljøovervåkning, sier Henriksen.

Sander Henriksen og Anne Christine Knag
FØLGEBÅT: Sander Henriksen og Renere havn Bergen-sjef Anne Christine Knag ute i båt for å følge med. Det er strengt tatt ikke nødvendig, for fartøyet går på autopilot mellom forhåndsprogrammerte punkter, og styres/overvåkes fra kontrollrommet.
Bilde: Håvard Prestegården

Null utslipp, null støy

Selskapet hans er leid inn av Bymiljøetatens prosjekt Renere havn Bergen. I vinter legges ny sjøbunn i Store Lungegårdsvannet. Et av vilkårene i tillatelsen fra Statsforvalteren er å følge med på turbiditeten. 

Turbiditetsmålere
TRADISJONELL MÅLING: Vi bruker også disse to faste målestasjonene. De er plassert på puddefjordssiden av Gamle Nygårdsbro.
Bilde: Håvard Prestegården

– Det er interessant for oss å ha en god overvåking av vannsøylen, for den opprinnelige bunnen i Store Lungegårdsvannet er utrolig bløt. Det er kanskje så mye som åtte-ti meter med gytje som ligger over den faste sjøbunnen, sier Anne Christine Knag, prosjektsjef for Renere havn Bergen.

– Når vi legger ny sjøbunn, er vi interessert i om partikler sprer seg utover og inn i Puddejorden. Derfor har vi en ganske omfattende overvåkning av vannsøylen, sier Knag. 

Målingene er mer omfattende enn hva som er kravet, som er å bruke faste målestasjoner liggende i vannet.

– Vi har to slike også. Ulempen med slike er at de ofte er i veien for båttrafikken, og de krever jo også drift, sier Knag.

Den selvgående katamaranen er mer fleksibel, og gir data fra et større område. Hun synes det er fint å kunne bruke et oppstartsselskap til dette, spesielt fordi alternativet ville vært å bruke en egen båt, med personell.

– Dette er mer effektivt. Båten er helt selvgående, med null utslipp og null støy, sier Knag.

Kontrollrommet
KONTROLL: Fartøyet blir fjernstyrt og overvåket fra et kontrollrom på Marineholmen. Der kan Nordic USV følge med på at målingene blir tatt på de ni forhåndsprogrammerte stedene i Store Lungegårdsvannet. De kan også overvåke flere fartøyer samtidig.
Bilde: Nordic USV