Store Lungegårdsvannet
GODT SYNLIG: Ledningen som kveiler seg på overflaten er 1,2 kilometer lang. I den pumpes sand blandet med vann. I enden er en undervannsdrone, som sprer sanden utover sjøbunnen.
Bilde: Sven-Erik Lundstrøm

Derfor er det en stor slange i Store Lungegårdsvannet

Den frakter sand som blir ny og ren sjøbunn.

I det siste har mange lagt merke til noe nytt i Store Lungegårdsvannet: Lange gule og svarte rør som bukter seg på overflaten i store deler av vannet.

Dette er ingen kunstinstallasjon, og det har heller ikke noe med fiskeoppdrett å gjøre. Rørene fører sand fra en lekter som ligger ved Gamle Nygårdsbro. I enden er det en fjernstyrt undervannsdrone, som systematisk sprer sanden utover. Slik blir det sakte, men sikkert etablert en ny og mye renere sjøbunn i Store Lungegårdsvannet.

Under Nygårdsbroen
LOKALT: Sanden som fraktes gjennom pumpeledningen kommer fra steinbruddet Eikefet i Alver kommune.
Bilde: Håvard Prestegården

Vi sjainer Byfjorden

Arbeidet er en del av Renere Havn Bergen-prosjektet, som har som mål å sjaine opp Byfjorden. Bunnen i den indre delen av fjorden er preget av hundre år med forurensing. Ved å lage ny sjøbunn, isolerer vi de forurensede massene, slik at miljøgiftene ikke sprer seg til livet på bunnen og i vannet.

Puddefjorden fikk ny sjøbunn i 2018. Her brukte vi steinmasser fra Ulrikstunnelen.  Resultatene er gode: Fjorden er mye renere, og livet har vendt tilbake. 

Legger sand forsiktig på bunnen

Store Lungegårdsvannet er den neste fasen. Her har vi først fjernet tonnevis med skrot fra bunnen. Så bruker vi en litt annen metode enn i Puddefjorden: Fordi bunnen er svært bløt, legges lag med sand skånsomt utover bunnen. Vi må unngå å virvle opp forurensningen på bunnen. Det er plassert måleapparater i strømmen ved Nygårdsbroen, slik at vi kan følge med på at forurensing ikke sprer seg til Puddefjorden.

Vi skal legge to lag med svært fin sand. Så et lag med litt grovere masser på toppen. Det øverste laget skal holde alt på plass. Resultatet blir et lag med totalt minimum 30 centimeter ny sjøbunn. Det betyr 120.000 kubikkmeter med masser. 

Lastebåt, gravemaskin og lekter innerst i Damsgårdssundet
LOSSER SANDEN: Gravemaskinen løfter sanden fra lastebåten over i utleggingsfartøyet "Ren Havn". Det er selskapet Boston som har fått oppdraget med å legge ny sjøbunn i Store Lungegårdsvannet.
Bilde: Sven-Erik Lundstrøm

Hele sjøbunnen blir ny, unntatt der skipsvraket "DS Topdal" ligger. Her har vi plassert en siltgardin rundt, for å beskytte den gamle dampbåten. Vraket skal beholdes som et kulturminne.

Transport på sjø

Sanden kommer sjøveien med lastebåt til kaien innerst i Damsgårdssundet. Der løftes den med gravemaskin over til utleggingsfartøyet. Dermed unngår vi transport på land. Arbeidet medfører lite anleggsstøy for beboere og andre naboer langs Store Lungegårdsvannet. 

Men godt synlig er det: I tillegg til den iøyenfallende "sjøormen", vil sanden antakelig gjøre at Store Lungegårdsvannet, i alle fall der det er grunt, kommer til å se lysere ut. 

Arbeidet kommer til å pågå fram til mai 2024. Da vil hele sjøbunnen være ny og ren.

Elena Rusetskaya og Anne Christine Knag
LEDER ARBEIDET: Elena Rusetskaya (til v.) og Anne Christine Knag er henholdsvis prosjektleder og prosjektsjef for etablering av ny sjøbunn i Store Lungegårdsvannet. De to jobber med Renere Havn Bergen, som er et samarbeid mellom Bergen kommune og Miljødirektoratet. Staten betaler 75 prosent av kostnadene med arbeidet, og kommunen dekker resten.
Bilde: Håvard Prestegården