Markerte at Puddefjorden er dekket med rene masser bilde
Mandag 17. september markerte klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, Renere Puddefjord.
Bilde: Håvard Prestegården

Markerte at Puddefjorden er dekket med rene masser

Puddefjorden er nå ryddet for skrot og avfall. – Vi skal ikke mange tiår tilbake i tid før det var helt utenkelig, sa klima- og miljøministeren.

– Dette er virkelig en stor dag, både for Bergen og nasjonalt. I over 100 år har havet blitt brukt som avfallsplass. Nå rydder vi opp igjen for å sikre at vi har rent hav og en levende fjord i fremtiden, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nå rydder vi opp igjen for å sikre at vi har rent hav og en levende fjord i fremtiden, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Nå rydder vi opp igjen for å sikre at vi har rent hav og en levende fjord i fremtiden, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Bilde: Håvard Prestegården

Puddefjorden er blant de 17 prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Hensikten med det nasjonale oppryddingsarbeidet er at miljøgifter fra tidlige tiders industriutslipp skal tas ut av sirkulasjon og bort fra økosystemet. Renere Puddefjord inngår i Renere havn Bergen, som er samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen og Miljødirektoratet.

– Jeg vil takke for et godt samarbeid. Inntil 122 millioner er satt av til dette prosjektet fra staten sin side, og Bergen havn og Bergen kommune har bidratt med resten. Dette er store løft, og viser at prosjektet er viktig for oss, sa klima- og miljøministeren.

Steinmasser fra Nye Ulriks tunell

I Puddefjorden har Bergen kommune ryddet sjøbunnen for skrot og avfall. Gammel sjøbunn/mudder har blitt fjernet, og forurenset sjø i er dekket til med steinmasser fra Nye Ulriks tunell.

– Renere Puddefjord er et stort byutviklingsprosjekt. Badeplassen i området er ikke stor, men betydningen av den er veldig stor. Det handler om hele synet vi har på fjorden. Vi skal ikke mange tiår tilbake i tid før det var helt utenkelig å etablere badeplasser i sentrum, slik som det nå gjøres i Bergen. Dette er starten på et nytt forhold mellom by og fjord, sa Elvestuen.

Puddefjorden er en milepæl

Området som er ryddet i Puddefjorden strekker seg fra Kirkebukten og Dikkedokken i Vest til Solheimsviken i øst, og er på totalt 440 dekar. Det er kjørt over 350 000 tonn med stein. Andre områder som skal renses i Bergen er Store Lungegårdsvann og Vågen.

– Det er et veldig viktig arbeid som nå er påbegynt, og vi gleder oss til fortsettelsen. Rensing av Puddefjorden er en milepæl, og har gitt resultater. Her på Marineholmen har sjøen blitt mye renere, og det passet perfekt for badeglade i sommer, sa byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

SE DE UNIKE BILDENE SOM VISER FISK, DYR OG PLANTER SOM VENDER TILBAKE TIL HAVBUNNEN I PUDDEFJORDEN:

 

Fakta Renere Puddefjord

  • Renere Puddefjord inngår i nasjonal plan for sjøbunnopprydding
  • Byfjorden i Bergen er prioritert for opprydding blant annet fordi fjorden er sterkt forurenset med miljøgiftene PCB, PAH og tungmetaller deriblant kvikksølv (Hg)
  • Fem av de nasjonale prosjektene er allerede ferdig, og de er i Oslo, Sandefjord, Tromsø, Harstad og Trondheim
  • Prosjektet er gjennomført ved Bymiljøetaten ved Bergen kommune
  • Prosjektgruppen i Renere havn Bergen ledes av Bergen kommune ved byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling ved klimaseksjonen, og har representanter fra Bergen og Omland Havnevesen og Fylkesmannen