Foto: Bergen kulturskole

Bergen kulturskole

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted som fremmer glede og utfoldelse og et vidt spekter av kreative og kunstneriske opplevelser.

Bergen kulturskole er en stor avdeling i Kulturetaten med cirka 130 ansatte og ukentlig undervisningstilbud til nærmere 4000 barn og unge  i grunnskolen og videregående skole. Bergen kulturskole holder til i Strømgaten 19, men undervisning foregår også på skoler og i kulturhus i ulike bydeler.  Kulturskolen tilbyr undervisning på følgende fagområder:

MUSIKK :  Kulturskolen gir opplæring på strykeinstrumenter, gitar, harpe, messing -og treblåsinstrumenter, slagverk, piano, orgel  og keyboard, sang, band, musikkteknologi mm. Fordypningsprogram i klassisk og rytmisk musikk.  

DANS: Kulturskolen tilbyr undervisning i hip hop, klassisk ballett, jazzdans og moderne/samtidsdans. Fordypningsprogram innen klassisk ballett, moderne dans og jazzdans.

TEATER: Teaterundervisning for barn og unge fra 1. klasse og opp til 20 år. Både gruppe- og individuell undervisning. Fordypningsprogram.  

VISUELLE KUNSTFAG: Fag som tar øyet som utgangspunkt for læring.  Uttrykkes gjennom tegning, maling, grafikk, skulptur, keramikk, animasjon eller dokumentarfilm. Billedkunst fordypning.

BERGEN MUSIKKTERAPISENTER: Undervisning til enkeltelever og tjenester til institusjoner og ulike aktører som barnehager, skoler, dagsenter og bofellesskap.

Kulturskolen gir også  subsidierte dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og organisasjoner (kor, korps og orkestre med mer) for barn og ungdom.

Skoler/SFO, barnehager og andre institusjoner kan søke kulturskolen om undervisningstjenester samt rådgivning og bistand i kunstfaglige prosjekter. Kulturkarusell og musikkterapi er blant disse tilbudene.

I 2018 var kulturskolen 40 år. Se vår flotte jubileumsbok.

I Kulturskoleplanen 2018-2022 framgår 10 av skolens viktigste satsingsområder.