Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om redusert betaling

Søknad om redusert betaling for plass på SFO skal nå registreres og sendes inn via Vigilo foresattportal.

Mer informasjon og veiledning til søknad finnes på innbyggerhjelp på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo