Søk barnehageplass seinest 1. mars

Ønsker du barnehageplass i Bergen fra høsten 2024, søk elektronisk seinest 1. mars. Hovedopptaket gjelder barn som ikke har barnehageplass, og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass. 
Les mer om hovedopptaket og søk barnehageplass

Kontakt

Besøksadresse:
Folke Bernadottes vei 32
Få veibeskrivelse i Google Kart
Kontaktskjema
Skriv til oss
Telefon:
55567730 - fra kl. 07:30 til kl. 16:30
Mer kontaktinfo

Innbyggerhjelp

Søk barnehageplass

Du kan søke barnehageplass hele året når barnet ditt har fått fødselsnummer.

Gå til søknadsskjema

Våre verdier

Logo kommunale barnehager
  • Varme: Vi gir barnet omsorg og trygghet
  • Ser barnet: Vi ser det enkelte barns egenverdi
  • Inkluderende: Vi skaper gode relasjoner, der alle barn blir sett og bekreftet

Tall og fakta

Pris

Jente blåser såpebobler

Pris for opphold: 3000 kroner per måned

Pris for mat: 340 kroner per måned

Søskenmoderasjon: Ja

Redusert foreldrebetaling: Ja