En mangfoldig og nyskapende kulturby

Bergen har et vitalt og bredt kunst- og kulturliv som bidrar til gode opplevelser både for befolkning og besøkende.

Konsert med Brit Floyd i Grieghallen, 2014
Konsert med Brit Floyd i Grieghallen, 2014.
Bilde: Grieghallen
Pantomime
Bergen har et rikholdig kulturliv. Her en nysgjerrig pantomimekunstner i aksjon.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Bergen har en svært rik kulturhistorie. Edvard Grieg og Ole Bull, KODE sine samlinger og en rekke museer, deriblant det Det Hanseatiske Museum, er noen av representantene for dette. 

Bergen er også en internasjonal samtidskunstby, med aktører som BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Bergen Kunsthall og Bergen Assembly.  

Knutepunkt

Bergen som kunst- og kulturby har blitt et knutepunkt for det nordiske kreative uttrykket. Byen er kjent for et mylder av kunstnerinitierte gallerier, musikkscener, atelierer og studioer. Vi har et variert spekter av kulturtilbud og aktiviteter for barn og unge med profesjonelle utøvere som arrangører.

Byen har en utpreget debattkultur, et mangfoldig kunst- og kulturtilbud, og en utpreget risikovilje til å satse på nye prosjekter og uttrykk.

Toleranse for gatekunst og graffiti i byrommene skiller også Bergen fra andre byer.

Kulturpolitikk

Byen bygger sin kulturpolitikk på sterke kompetansemiljøer, gode produksjonslokaler, målrettede tilskuddsordninger og særegne visningsarenaer. Dette arbeidet forvaltes av Seksjon for kunst og kulturutvikling gjennom strategisk planarbeid, dialog med kunst- og kulturlivet og relevante tilskuddsordninger.

På driftssiden innen kulturfeltet har Bergen kommune ansvar for Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen kulturskole og Barnas kulturhus. Kulturetaten driver blant annet familietilbudet Barnelørdag, juniorklubber og ungdomsklubber i flere bydeler, og fritidstilbud til personer med utviklingshemming, og mennesker med psykiske helseplager.  I tillegg betjenes bydelene gjennom fire lokale kulturkontor: i Arna og Åsane, Bergenhus og Årstad, Fana og Ytrebygda, samt i Fyllingsdalen og Laksevåg.

Festivalby

Bergen har et rikt spekter av festivaler både på våren og høsten. Blant dem er Festspillene, Nordiske Mediedager, Bergenfest, Borealis og Nattjazz på våren, og Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), teaterfestivalen Meteor, Bergen Assembly, Vill Vill Vest og Ekkofestivalen på høsten.

Hva skjer

Nyheter om aktiviteter og arrangementer i kommunal regi finner du på våre nettsider, under Hva skjer kultur og idrett