Gå tilbake til:
Du er her:

En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i Bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i undervisningen.

Kjøkkelvik skole
Vedlikehold av skolebyggene er et viktig prosjekt. Her er Kjøkkelvik skole.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen - Sammen for kvalitet - læring er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen for de kommende fire skoleår. Satsingsområdet for planperioden er "Læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever". Se de andre planene som legger føringer for Bergensskolen.

På skoleplassen til Ulsmåg skole er det en grotte elevene kan gå gjennom. Grotten er en del av den kunstneriske utsmykkingen av skolen og er laget av den svenske kunstneren Ebba Brodin.
Ulsmåg skole tok i bruk det nye bygget fra skolestart 2015.
Bilde: Synnøve Aas

Skolebygg

Gode skolebygg er viktig for å skape gode læringsmiljø. Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og fremtidig skolestruktur. Planen rulleres hvert fjerde år.

Resultater fra undersøkelser og prøver

På temasiden Brukerundersøkelser finner du alle resultatene fra foreldreundersøkelsen om innholdet i skolen og SFO, for byen, bydelen og den enkelte skole.

Kvalitetsportalen viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen.

Tallenes tale

For skoleåret 2018/19 er det registrert 29048 elever i byens kommunale grunnskoler.

Byen har høsten 2019 57 kommunale barneskoler, 9 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 15 kommunale ungdomsskoler. Det finnes én spesialskole, og ett kompetansesenter for læringsmiljø som har alternativt opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet. I tillegg har vi skoler med forsterket avdeling på flere barneskoler, kombinerte skoler og ungdomsskoler. Nattland oppveksttun har et tilbud til barn med hørselshemming.

Åtte skoler er organisert som oppveksttun, dette betyr at de rommer både skole og barnehage og har felles ledelse.

I tillegg har Bergen kommune to enheter for voksenopplæring og én leirskole i Hålandsdalen.

Se oversikt over skolene i Bergen

Foruten de kommunale skolene er det ti private grunnskoler i Bergen. Åtte kombinerte barne- og ungdomsskoler, én barneskole og én ungdomsskole.

Tall og antall

Utvikling i antall elever fordelt på klasser de siste tre skoleårene:

2018-19

 • Sum (Kommunale skoler): 29.048
 • 1. klassetrinn: 2.926
 • 2.-7. klassetrinn: 17.840
 • 8.-10. klassetrinn: 8.282

2017-18

 • Sum (Kommunale skoler): 28.986
 • 1. klassetrinn: 2.944
 • 2.-7. klassetrinn: 17.815
 • 8.-10. klassetrinn: 8.227

2016-17

 • Sum (Kommunale skoler): 28.952
 • 1. klassetrinn: 3.103
 • 2.-7. klassetrinn: 17.773
 • 8.-10. klassetrinn: 8.076